Dzshánák

Az alábbi táblázat tartalmazza a dzshánák felsorolását, és rövid jellemzését. Először jön az angol leírás, majd utána a magyar fordítása.

DzshánaJellegzetességMeditációs haladásMeditáció tárgyaIdő a tárgyonÜlés átlagos ideje
Worldly-NoneHétköznapi/nincsWandering mindElkalandozó elmeUnable to stay on objectKéptelen a tárgyon maradniLoving-kindness (Metta)Szerető-kedvesség (Metta)5s - 2 perc30 perc vagy kevesebb
1.1.Joy, excitement, happiness, tranquilityÖröm, izgatottság, boldogság, nyugalomOnly wholesome observation thoughts.Csak üdvös megfigyelési gondolatok.Loving-kindness (Metta)Szerető-kedvesség (Metta)3-5 perc30-45 perc
2.2.Bigger but more subtle joy, confidence, floating joyNagyobb, de finomabb öröm. Önbizalom, lebegő érzés.Verbalizing causes tension in head.A verbalizálás feszültséget okoz a fejben.Loving-kindness (Metta)Szerető-kedvesség (Metta)3-6 perc45-60 perc
3.3.Joy turns to contentment and happiness. Increasing equanimity.Az öröm megelégedettségbe és boldogságba fordul. Növekvő felülemelkedett egykedvűség.Lose bodily feeling. "My hands are missing!"Testi érzések elvesztése. "A kezeim hiányoznak!"Loving-kindness (Metta)Szerető-kedvesség (Metta)3-10 perc45-60 perc
4.4.Equanimity - happy feeling fades - just balance remains.Felülemelkedett egykedvűség. A boldog érzés elhalványul, csak kiegyensúlyozottság marad.Feeling of loving-kindness rises to the head.A szerető-kedvesség érzése felemelkedik a fejbe.Loving-kindness (Metta)Szerető-kedvesség (Metta)5-10 perc60 perctől 1 és negyed óra
Base of infinite spaceVégtelen tér alapjaMind starts to expand outward.Az elme kezd kiterjedni.Lovingkindness now turns to Compassion.A szerető-kedvesség együttérzéssé alakul.Compassion (Karuna)Együttérzés (Karuna)5-10 perc1 - másfél óra
Base of infinite consciousnessVégtelen tudatosság alapjaSee moments of consciousness arise. Seeing impersonality.A tudatosság pillanatai felbukkanásának meglátása.Feeling of Compassion turns to Joy.Az együttérzés érzése örömbe fordul.Joy (Mudita)Öröm (Mudita)10-15 perc1 - másfél óra
Base of nothingnessÜresség alapjaAwereness in head. Lights, flickers - no thoughts at all.Figyelem a fejben. Fények, villanások - gondolatok egyáltalán nincsenek.Feeling of Joy turns to Feeling of Equanimity.Az öröm érzése átalakul felülemelkedett egykedvűség érzéssé.Equanimity (Upekkha)Felülemelkedett egykedvűség (Upekkha)15-30 percmásfél - 2 óra
Base of neither-perception nor non-perceptionSem érzékelés, sem nem-érzékelés alapjaSubtle vibrations, dreamy. No thoughts at all for long periods.Finom vibrálások, álomszerű. Hosszabb ideig egyáltalán nincsenek gondolatok.The feeling of Equanimity just stops - Observe Quiet Mind Object.A felülemelkedett egykedvűség érzése egyszercsak megszűnik, a lecsendesült elme lesz a figyelés tárgya. Clear, quiet mindCsendes, tiszta tudat20-60 percmásfél - 3 óra
CessationMegszűnésNo perception feeling or consciousness - like a light switch turning off.Nincs érzékelés érzés vagy tudatosság - mint amikor leoltják a lámpát.A "space" or blackout in the mental stream.Egy "köz" vagy szünet a tudatfolyamban.
NibbanaNibbanaSeeing links, moment of relief, then joy.Láncolat meglátása, a megszabadulás pillanata, azután öröm.Perceive world differently - bright colors etc.A világ érzékelése átalakul - ragyogó színek, stb.